Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 
NYTTIGE LENKER

Her finner du lenker til en del aktuelle sider på Internett. Sidene vil åpnes i egne vinduer når du klikker på lenkene.

 
 
110-forum

Velkommen til 110-forum, her finner du nyheter og aktuelt stoff som angår oss som jobber ved 110-sentralene i Norge.

x
AFTerm

Dette nettbaserte oppslagsverket er etablert av Kystverket i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samt Norsk Oljevernforening For Operatørselskap.

x
Bergenskartet - Brann

Bergen har vært rammet av over tretti større branner.

x
BFO

BFO skal være bransjen førstevalg når aktørene har behov for å kontakte myndighetene. Denne posisjon skal være grunnlaget som gir BFO stor medlemsoppslutning i hele bransjen. I tillegg til medlemskap skal BFO tilby tjenester som veiledninger, retningslinjer og prosjektresultater. Der det er naturlig kan BFO også arrangere møter og seminarlignende aktiviteter for å spre informasjon om prosjektresultater eller annen viktig informasjon.

x
BMB

Brannvernsamarbeidet mur og betong - BMB - ble opprettet i 1981 som en interesse-organisasjon med formål å spre informasjon om mur- og betongproduktenes fortrinn innen bygningsmessig brannvern.

x
Brannfakta

Brannvernopplæring i skolen

x
Brannmannen

”Brannmannen” lages av brannfolk og for brannfolk.

x
BTF

Brannteknisk forening (BTF) er en bransjeforening for norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak og servicefirmaer som innehar relevante godkjennelser av produkter og tjenester i forbindelse med brannslokkemateriell, prosjektering og installasjoner.

x
BTF

Brannteknisk forening (BTF) er en bransjeforening for norske produsenter, importører, grossister, installatører, kontrollerende foretak og servicefirmaer som innehar relevante godkjennelser av produkter og tjenester i forbindelse med brannslokkemateriell, prosjektering og installasjoner.

x
CTIF

International technical committee for the prevention and extinction of fire.

x
CTIF (Norge)

CTIF er en internasjonal organisasjon som har som sin primære oppgave å fremme internasjonalt samarbeid på områdene forebyggende brannvern, brannberedskap og redning.

x
DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) er en privat selvejende og almennyttig virksomhed. DBI er godkendt af Erhvervsministeren som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS).

x
DIBK

Direktoratet for byggkvalitet er et fagorgan, kompetansesenter og sentral bygningsmyndighet på bygningsdelen av Plan og- og bygningslovens virkeområde.

x
DNK

Fra 1. april 2007 vil ansvaret for utbygging, innføring og forvaltning av det nye, digitale nødnettet være i Direktoratet for nødkommunikasjon, som skilles ut fra Justisdepartementet samme dag. Personellet i nødnettprosjektet følger med over i det nye direktoratet. Tor Helge Lyngstøl, som har ledet arbeidet med nytt, digitalt nødnett siden starten i 1998, er direktør for Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK).

x
DSB

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

x
EENA

EENA, the European Emergency Number Association, was set up in 1999 as a non-profit association registered in Belgium to serve as a neutral discussion platform for emergency services, industry and informed citizens with the aim of getting efficient, interoperable and harmonised emergency telecommunications in accordance with citizens' requirements. EENA has been advocating to authorities the issues related to the 112 as there are more and more EU citizens travelling for business or leisure. EENA is also promoting the establishment of a general, pan-European, multilingual, simplified and efficient system for alerting citizens about imminent or developing emergencies.

x
EFSCA

To provide a forum for formal working relationships among the representatives of member countries of the European Union, who have the authority to present the experiences, views and opinions of their colleges at national level.
To inform and influence the European Union and member governments in matters concerning education and vocational training (with associated skills, knowledge and understanding), so as to more effectively meet the personal and organisational development needs of personnel engaged in European fire services and in civil safety.
To promote and assist research and development.

x
Feiermesternes Landsforening

Feiermesternes Landsforening er en allmennyttig fri og uavhengig organisasjon som arbeider med å fremme brannsikkerheten i det norske samfunn, for på den måten høyne innbyggernes sikkerhet og livskvalitet.

x
FEU

The Federation of the European Union Fire Officers Associations which expresses the opinion of FEU on any matter associated with disaster management, fire safety, fire service management, fire fighting, rescue and other emergency operations.

x
Finn din brannstasjon

Denne hjemmesiden inneholder bilder av brannstasjoner og branndepoter i inn og utland.

x
FKB

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer har blandt andet til formål at styrke det samlede beredskab i Danmark, at øge og bevare interessen for offentligt brand- og redningsvæsen, samt udvikle idéer og erfaringer mellem medlemmer og organisationer.

x
FNO - FG

FG utarbeider og praktiserer godkjennelsesordninger for firmaer og utstyr innen innbrudds- og brannsikring, på de områdene som forsikringsselskapene ønsker felles regelverk.

x
Gjensidige

Vi forsikrer liv, helse og verdier.

x
HMS-etatene

Helse - Miljø - Sikkerhet

x
HMS-Senteret AS

Vi er din bedrifts kompetansepartner innen Helse Miljø og Sikkerhet. Vi forener faglig kompetanse med praktisk trening i vårt øvingsanlegg.

x
HSH

Høgskolen Stord/Haugesund har fått tildelt knutepunktfunksjon i Norgesnettet innen brann- og sikkerhetsutdanning og har som mål å være et nasjonalt kompetansesenter for utdanning og forskning innen sikkerhet og beredskap. Siden godkjenningen i 1991 har høgskolen bygd opp et betydelig fagmiljø innen sikkerhet.

x
Håndbok i Branntekniske Analyser og -Beregninger

Håndboken springer ut fra de senere års utvikling av brannsikkerhet og metoder for å bestemme ulykkeshendelser. Dette gir nye muligheter til å kontrollere den generelle brannsikkerheten i et samfunn.

x
Kart - DSB

Her finnes kart som viser informasjon om risiko og sårbarhet i Norge, kart som viser distrikter og lokalisering av beredskapen og andre kart av interesse i forbindelse med samfunnssikkerhet og beredskap.

x
KBT

Kollegiet for brannfaglig terminologi (KBT) ble etablert fordi det ikke fantes annen institusjon som tok seg av terminologi innenfor dette fagområdet. KBT består av de fleste institusjoner som har behov for og er viktige brukere av terminologi. KBT har ingen formell autoritet. Lojaliteten til KBTs terminologi blant deltagerinstitusjonene er det grunnleggende prinsipp for å stadfestelse og utbredelse.

x
Kommunalteknisk Kompetansenettverk

Dette er en ny tjeneste fra Kommunalteknisk Forening som:
1. Gir tilgang til dokumenter fra andre kommuner på egne interesseområder
2. Gjør det enkelt å spørre og få råd fra kolleger.

x
Leonardo Emergency 112

Trans Europe Emergency Services Language Training Project - 112 A tool for operational efficiency on international incidents.
Surf this site for more information.

x
Mulitcom 112

The project aims to develop modern tools for language training, which will enable control room operators to achieve a sufficient lingustic competence in a foreign language.

x
NBF

Norsk Brannvernforening.
Stiftelse til motarbeidelse av brannfaren.

x
NORALARM

BRANNALARM.ORG driftes av NORALARM som er en bransjeorganisasjon bestående av medlemsbedrifter som leverer brannalarmprodukter og løsninger til det Norske markedet. Dette nettstedet er laget for å kunne tilby en komplett informasjons database for alt som vedrører brannalarmsystemer i Norge. Her skal du kunne finne fakta informasjon, tallmateriale og aktualiteter innenfor fagfeltet. Våre medlemmer representerer landets beste kompetanse innenfor utvikling, produksjon, salg og service av brannvarslingsanlegg, og vi ønsker via BRANNALARM.ORG å dele denne erfaringen med andre.

x
Nordterm

Nordterm er et samarbeidsforum for nordiske organisasjoner som beskjeftiger seg med terminologiarbeid, terminologiutdanning og terminologiforskning.

x
Norges brannskole

Norges brannskole skal være et nasjonalt kompetansesenter og den ledende utdanningsinstitusjonen innen brannvern- og sikkerhet. Skolen skal ha et aktivt engasjement i brannvern- og sikkerhetsmiljøet.

x
Norsk redningsfaglig råd

Norsk redningsfaglig råd opprettet av justis og beredskapsdep.

x
OFAS

Hovedformålet til Opplysningskontoret for automatisk slokkeanlegg er å øke antall automatiske slokkeanlegg og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Det er et faktum at automatiske slokkeanlegg er et av de mest effektive tekniske tiltakene man kan investere i for å begrense en brann. Det er imidlertid viktig at dette tiltaket er knyttet opp mot korrekt brannseksjonering, varsling m.v. for å oppnå full effekt av investeringen. OFAS sine virkemidler skal være utvikling og distribusjon av informasjon og kunnskap som bidrar til økt bruk av og kvalitet av automatiske slokkeanlegg.

x
OFAS

Hovedformålet er å øke antall automatiske slokkeanlegg i Norge og bedre kvaliteten på eksisterende anlegg. Det er et faktum at automatiske slokkeanlegg er et av de mest effektive tekniske tiltakene man kan investere i for å begrense en brann. Det er imidlertid viktig at dette tiltaket er knyttet opp mot korrekt brannseksjonering, varsling m.v. for å oppnå full effekt av investeringen.

x
Regelhjelp

Regelhjelp.no skal gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket på følgende områder: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, elektriske anlegg og -utstyr, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet og produktsikkerhet.

x
RIF

RIF er bransjeorganisasjonen for kvalifiserte rådgiverfirmaer i Norge. RIF-firmaene omfatter både rådgivende ingeniører og andre profesjoner.

x
RVB

Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell.

x
RVR

Restverdiredning.
Forsikring-Brannvesen i samarbeid.

x
SafeHotel

As one can draw from numerous hotel fires within the last years the risk of fire represents a serious threat to life, health of staff and guests and even the existence of hotel and housing enterprises.

x
SBB

Föreningen Sveriges Brandbefäl är ett yrkesförbund där alla brandbefäl, såväl heltid som deltid, kan bli medlemmar oavsett facklig tillhörighet och yrkestitel.

x
SINTEF NBL

SINTEF NBL as er Norges branntekniske kompetansesenter som utfører branntester, dokumentasjoner, forskning og konsulenttjenester.

x
Standardiseringen i Norge

Standardiseringen i Norge består av fire organisasjoner. Ett salgs- og markedsførings- selskap og tre organisasjoner som jobber med å utvikle standarder innenfor sine fagområder.

x

 

Tilbake til forrige side

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann