" />
 
   
 

  Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

BRANNSJEFKONFERANSEN - 2006

Av Per Ole Sivertsen 
09.06.2006
 
Fire brannsjefer i Hedmark arrangerer denne helgen den 22. brannsjefkonferansen.
-
Konferansen er nettopp åpnet av ordfører Einar Busterud i Hamar.
 
Ledsagerne har startet med sitt eget ledsagerprogram. Også i år blir ledsagerne godt ivaretatt med fine opplevelser.
 
Utstillerne er viktige samarbeidspartnere for slike konferanser og alle har fått tilmålt tid til å presentere seg. Utstillerne er Egenes Brannteknikk, Braco, DragerNorge, MSA Nordic, Autokarross, Ferno Norden, Uniformpartner og Locus.
 
Første foredrag er det varabrannsjef Eivind Rake fra Brannvesenet Sør - Rogaland som holder. Tema er " Ledelse og beslutninger under kriser og ulykker".
 
I Norge drives det lite forskning på dette området. Ofte skjer forskningen i etterkant av hendelser. Forskningsgjennomføringen skjer med tre innfallsvinkler; observasjoner på skadested - mens innsatsen pågår, intervju før, under og rett etter innsatsen og gransking av rapporter og dokumenter. Eivind Rake har studert hendelser og ledelse i flere land. Det er viktig å forberede seg mentalt på at hendelser vil kunne inntreffe.
 
Lunsj
 
Etter lunsj er det DSB som holder foredrag. Først ut er direktør Jon A. Lea som tar for seg DSB sine roller og mål. DSB har fem hovedmål som handler om identifisering og synliggjøring av risiko, samfunnsmessige forebyggende oppgaver, tydelig og ledende samarbeidspart og internasjonalt arbeid.
 
 
Neste ut fra DSB er Finn Mørch Andersen som holder foredrag om utfordringer for brannvesenet i den samlede beredskap. Det ble gitt noen stikkord om hva som blir viktig for brannvesene å satse på i fremtiden. Det forventes at samvirke og samarbeid kommer mer i fokus. Store ulykker må få oppmerksomhet - før de skjer og brannvesenet må sterkere inn i kommunalt beredskapsarbeid.
 
Kari Jensen holdt til slutt et foredrag om DSB og den forebyggende aktiviteten. Det vil satses på spesielle grupper i forhold til hjemmeboende hvor mobile vanntåkeanlegg testes ut som mulige tiltak. Også i år vil det bli arrangert DSB-seminar i samarbeid med NBLF. Forebyggendeforskriften vil bli revidert og DSB inviterer til innspill på hva som bør endres.
 
Pause
 
Siste foredrag innledes av Svein Erik Klouman og har som tema "Kravene til helse og fysikk for røykdykkere - hvordan leve med dem ?". Det innledes til diskusjon som går friskt.
 
Dagen er slutt!
 
 
Ny dag starter med justisminister og "norsk brannsjef" Knut Storberget på plass. Han er imponert over jobben som brannvesen gjør - all honnør til alle ansatte. Det gjelder både selve jobben som blir utført og viljen til omstilling og samarbeid. Brannvesene er tilgjengelig, fleksibel og raus og har en viktig plass i samfunnet. Det vil komme en ny stortingsmelding om brann og redning. Klarer vi å komme enda videre med det forbyggende arbeid med færre skader og omkomne så er det god samfunnsøkonomi. Brannvesene har i dag mange flere oppgaver enn brann, de fleste utrykninger er ikke til branner men til andre oppdrag. En bedre kommuneøkonomi vil også bedre brannvesene. Nytt nødnett er i rute og det sees på muligheten for å fremskynde utbyggingen av nettet. Deltidsutdanningen har ligget for lenge i en skuff og det varsles en avklaring rundt sommeren og at det skal ordnes. Det er viktig at deltidsbrannmenn får kompetanse til å håndtere oppgavene de blir satt til å løse. Internasjonale oppdrag er viktig og vil få økt fokus.
 
Etter en spørsmålsrunde og mange gode innspill fra forsamlingen svarte ministeren. Mange av spørsmålene og innspillene vil bli fulgt opp i forbindelse med ny stortingsmelding.
 
Justisministeren setter pris på å bli invitert til slike møter og håper dette kan bli fast innslag.
 
Pause
 
Neste på programmet er orientering fra Ulf Andresen fra Kommunenes Sentralforbund. Hovedtariffavtalen, hovedavtalen og fire særavtaler var med i årets tariffoppgjør. Blant annet SF2404 var en av særavtalene som var en del av oppgjøret og den ble ikke endret. Etter Ulf orienterte Jon Myroldhaug fra Oslo om oppgjøret for Oslo brann og redning.
 
Jon fortsatte med nytt emne om støttestab (ICS) Incident Command System som benyttes i USA. Det er viktig å ha et system som fungerer ved store hendelser. I tillegg har USA i flere år hatt et system Incident Management System (IMA). Systemet innebærer en del standardiserte og felles løsninger. ICS har vært benyttet i flere store hendelser. Intern og ekstern informasjon er viktig både for innsatsmannskaper og innbyggerne.
 
Det ble gjennomført en trekning av et gassmåleinstrument fra Drager og vinneren ble Skien Brann og feiervesen ved selveste Guttorm Liebe.
 
Lunsj.
 
Seansen forsetter med Torgeir Andersen fra Drammen om hva som har skjedd i Norge angående ICS. I 1996 fikk direktoratet kontakt med Bureau of Land Managment (BLM). Dette utviklet seg til et utvekslingsprogram som hvert år siden 1998 har det vært personer fra Norge på besøk i USA. Det ble dannet en gruppe "ICS-gruppen" som har sett på ICS i tre nivåer Lokalt, regionalt og nasjonalt). ICS består av fire seksjoner (operativ, planlegging, logistikk og administrasjon/økonomi). Ved små hendelser kan en person ivareta alle fire seksjonene, men hvis hendelsen blir større kan ICS-systemet enkelt tilpasses ved å plassere kompetente personer til å drive hver seksjon. Det er viktig at brannvesene får en felles terminologi og prater samme språk.
 
ICS fremmer samvirke og bryter ikke med ansvarsprinsipper, nærhetsprinsipper og likhetsprinsipper.
 
Neste ut om samme tema er Guttorm Liebe og har et foredrag om bygging av innsatsorganisasjonen fra liten til meget stor. Når meldingen kommer inn følges standard operasjonelle rutiner som brannvesenet allerede har. Ved små ukompliserte hendelser ivaretas alle ledelsesfunksjoner av en person. En leder må ikke få for stort kontrollspenn, hvis det blir mer enn fem bør det inn en leder til som kan overta noen av oppgavene. Over disse må det etableres et nytt ledelsesnivå over for å lede de to andre lederne. På denne måten kan en innsatsorganisasjon utvides uten at det blir rot i linjeledelsen.
 
Pause.
 
ICS-sansen avsluttes av Dag Botnen med en demonstrasjon av støttestab. Demonstrasjonen ble gjennomført som et rollespill hvor brannsjefen som har en skogbrann ber om hjelp til å drive en stor langvarig hendelse. Det er to gårdsbruk som er i fare av skogbrannen. Vedkommende som er innkalt til å overta hendelsen innkaller noen få personer til en støttestab. Støttestaben orienterer forsamlingen og spiller gjennomføringen av hendelsen.
 
Det var en flott gjennomføring av "støttestaben".
 
Pause
 
Brannsjefens time.
 
Slutt!
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann