Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

REISESTIPENDET FOR 2006 ER TILDELT

Av Guttorm Liebe 
23.08.2006
 
Thorbjørn Holmbakken, Skien er tildelt et av NBLF/ DSB reisestipendene for inneværede år, for å studere ”Materialteknisk opplæring til branntjenesten” i Sverige og Danmark. NBLF tildeler i tillegg Jack Hatlen i samarbeide med Eivind Aakermann, Østfold BBL stipend for å studere de mulighetene NØDNETT gir for ledelsesstøtte, -styring, organisering og informasjonsinnhenting.
-

Det var skuffende dårlig søknadsmengde til årets stipend. NBLFs styre behandlet saken i siste styremøte, og var meget forundret over at det meldte seg bare én søker. Han ble tildelt stipendet, men fortsatt var det godt med midler igjen. Reisestipend burde være attraktivt for de som ønsker egenutvikling innefor vårt fagområde. At så få ser denne muligheten er merkelig og skremmende. Dessuten er det viktig for utviklingen av vårt fag nasjonalt, at vi innhenter kunnskap og erfaringer fra hverandre og fra andre land.

Sterkere styring?

Styret er fast bestemt på å fortsette å dele ut reisestipend så lenge økonomien tillater det. Nytteverdien er uomtvistelig god, - forrige års stipend som gikk til å studere boligsprinkler i USA og må kunne karakteriseres som en knallsuksess.

Styret vil derfor vurdere annen tildelingsform enn at kandidater må søke. For eksempel kan tenkes å tildele framtidige stipend direkte, dvs. at det plukkes ut personer som man antar vil kunne mestre oppgaven til nytte for seg selv og fagmiljøet. Slik framgangsmåte medfører lett at potensielle gode kandidater ikke får anledning fordi styret regelrett ikke kjenner dem.

Styret tar imot gode råd i denne saken!

Teknisk utdanning

Årets stipend tildeles Thorbjørn Holmbakken, Skien brannvesen. Han skal reise til Danmark og Sverige å studere:

MATERIELLTEKNISK OPPLÆRING TIL BRANNTJENESTEN,
1) Utrykningssjåføropplæring for kjøring med tunge kjøretøy (brannbil)
2) Opplæring til fører av personløfter, til innsats ved brann (stigebil og brannlift) et krav i Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr § 48.

Thorbjørn er forberedt på å presentere resultatet for brannbefalslag etter endt tur.

Han ønskes lykke til!

NØDNETT sine muligheter

Styret besluttet å bruke stipendmidlene inneværende år til et formål som styret finner svært viktig i øyeblikket. Utbyggingen av NØDNETT starter om kort tid. Første del av første byggetrinn er Østfold. NØDNETT er ikke bare et nytt radiosamband, men et verktøy for ledelse, organisering, informasjonsinnhenting osv. Dette er det lagt altfor lite vekt på så langt, men er like fullt det viktigste nye med NØDNETT.

Styret ønsker derfor at noen brannbefal fra Østfold reiser til Sverige for å starte erfaringsinnhenting omkring dette. Styremedlem Jack Hatlen er tildelt oppgaven. Han skal samarbeide med Eivind Aakermann, Halden, ta kontakt med brannsjef Jan Wisén i Sødra Roslagen, utarbeide reiserute og løse oppgaven i løpet av høsten.

Små enheter

Styret har også allerede tenkt på neste stipend. Ett område som NBLF skal studere nærmere er svenskenes forsøk med små enheter. Erfaringer fra Sverige er svært viktige for utviklingen i Norge, særlig på dette området.

Å studere og hente inn erfaring omkring disse forholdene er med sikkerhet vel anvendte midler for vår egen utvikling.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann