Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

TREMODULER I BYGGVERK - KVALITET ELLER KRISE?

Av Per Ole Sivertsen 
02.06.2007
 
Dette er overskriften på en artikkel på BE sine sider. Spørsmålet skyldes en byggesak i Tromsø kommune og var tema på BE-dagene. Artikkelen som er skrevet av Mette Mohåg gjengis her.
-

Tilgang på arbeidskraft, byggetid og pris er noen av faktorene som spiller inn når utbyggere velger å oppføre leilighetsbygg av prefabrikerte tremoduler. Modulene ferdigstilles i fabrikk under stabile og forutsigbare rammebetingelser, og dette reduserer i prinsippet risikoen og arbeidsinnsatsen på byggeplass.

I årene 2002 – 2006 ble det i Tromsø kommune gitt igangsettingstillatelse, midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for totalt 889 boenheter laget av moduler i tre fra enten estiske Kodumaja eller J. P. Hause fra Litauen.

Produktgodkjenning
I forbindelse med tilsyn ved et nytt boligområde Tomasjordnes i Tromsø, stilte kommunen i 2006 spørsmål ved om modulene hadde såkalt produktgodkjenning. Fra utbyggers side ble dette besvart avkreftende, idet man hevdet at dette ikke var relevant. Spørsmålet ble tatt opp med BE, som sommeren 2006 svarte positivt på kommunens henvendelse om hvorvidt man anser modulene for å være ”byggvare” i lovens forstand.
Både produsenter og utbyggere har senere imøtegått denne lovforståelsen. Man hevder at modulene er så individualiserte at de er å anse som plassbygde, men på et annet sted enn den endelige byggeplassen.
BE har på sin side holdt fast ved sin tolkning av at prefabrikerte bygningsmoduler for montering på byggeplassen er å anse som produkter til byggverk. På dette grunnlag har BE frarådet ytterligere tillatelser før produktgodkjenning er på plass.

Kvalitet
Fra produsent og utbyggers side fremholdes at modulene oppebærer høy kvalitet. Modulene tilpasses og utvikles i forhold til det enkelte prosjekt, i samsvar med de krav som stilles i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
For produsenten Kodumajas del er kvalitetssystemet bygget opp i samsvar med Internasjonale standarder ISO 9001:2000.
Produsenten har søkt produktgodkjenning, og saken er til behandling hos Sintef. Noen endelig avklaring foreligger pr. dato ikke.

Brannsikkerhet
På senhøsten 2006 oppsto et nytt spørsmål i tilknytning til modulbygg: På det meste er tremoduler oppført i 6 etasjers bygg, og brannsjefen i Tromsø reiste tvil om hvorvidt stabilitet og brannsikkerhet i byggverket vil ivaretas gjennom et helt brannforløp. Etter brannsjefens oppfatning foreligger ikke god nok dokumentasjon på dette.
Bygningsmyndighetene har i kraft av sin tilsynsfunksjon bedt Sintef NBL gi en vurdering av hvorvidt brannteknisk prosjektering er i samsvar med forskriftskrav. Heller ikke dette er endelig besvart.

Søkelys
I en rekke av landets byer oppføres byggverk i tremoduler fra de aktuelle, utenlandske produsentene. Saken har imidlertid vakt særlig stor oppmerksomhet i Tromsø.
Media lokalt har rettet et sterkt kritisk fokus på at midlertidig brukstillatelse er blitt gitt for modulbygg uten at nødvendig produktgodkjenning foreligger. Spørsmålet om dokumentasjon av brannteknisk prosjektering har ført til ytterligere oppmerksomhet rundt moduler. Det har tatt tid å få avklaring rundt de problemstillinger som er reist.

Utvikling av en ny bydel har møtt store problemer i startgropa. Utbygger har problemer med avsetning på leilighetene, og de som vil flytte får ikke solgt. Samtidig pågår debatten for fullt om kontroll av byggverk, svakheter ved dagens system og behov for lovendringer.

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann