Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

STORTINGSMELDING 22

Av Jan-Olav Vagle 
03.10.2008
 
NBLF var representert under åpen høring i stortinget i dag. Vi var som en av de få organisasjonene opptatt av flere elementer i meldingen. Formiddagen gikk mest til argumenter fra legestanden i Norge mot et nødnummer og felles nødsentraler. NBLF ble godt mottat i komiteen med de argumenter som ble fremlagt.
-

Notat i forbindelse med åpen høring i Stortinget om stortingsmelding 22

 

Norsk Brannbefals landsforbund (NBLF) vil kommentere følgende punkter i meldingen:

 

6.2.2 Brannvesenet

NBLF har stor tro på at det i høst blir lagt frem en stortingsmelding om brannsikkerheten. Og at den tar for seg spesielt forebyggende brannvern, fokus på store branner og ulykker. Beredskap innen brann og redning og utdanning og kompetanse i brannvesenet.

 

6.2.2.1 Deltidsbrannvesen

NBLF er glad for at det pr 1. Januar 2007 ble innført kompetansekrav for våre deltidsmannskaper. Viktig at dette også blir fulgt opp i tiden fremmover, selv om vi kunne ønsket oss øremerkede midler til utdanningen. Dette pga tilførte økonomiske midler ble gitt over rammetilskuddet til kommunene, noe som blant annet medførte at Oslo, Bergen, Trondheim, osv ble tildelt meste parten av potten, selv om de ikke har deltidsbrannmenn

 

6.2.2.2 Håndtering av ressurskrevende hendelser.

Fortsatt så er kommunegrensene til hinder for effektiv utnyttelse av de tilgjengelige resursene. NBLF mener at det fortsatt bør jobbes med å få til flere interkommunale brannvesen slik at en kan takle de store hendelsene. Det vil også kunne styrke det forebyggende brannvernet.

 

6.2.2.4 Redningsinnsats til sjøs.

De gruppene som i dag har avtale med staten virker til og fungere godt, men NBLF mener at ordningen bør utvides med flere brannvesen som naturlig ligger til kysten.

 

6.3.1    Modernisering, tilpassing og omstilling av sivilforsvaret.

NBLF mener at det bør gjennomføres en grundig gjennomgang av bruken ved de tre sivilforsvarskolen før en tar stilling til nedleggelse av en eller flere. Disse blir i dag benyttet som øvingssenter også for de lokale brannvesen. Som igjen må finne nye plasser for sine øvelser om skolene blir lagt ned.

 

6.4.1    Nødnett

NBLF ber om at evalueringen gjennomføres uten at det blir stopp i utbyggingen av nødnettet. Det er mange kommuner/brannvesen som i dag sliter med utrangert gammelt utstyr som nødig vil bruke store midler på innvesteringer frem til det nye nettet kommer.

 

6.4.2    Enhetlig innsatsledelsessystem EIS

NBLF er glade for at det fra 2009 blir implementert EIS i brannvesenene og sivilforsvaret. Dette vil gi god støtte ved store hendelser, vi fikk faktisk prøvd det i Ålesund ulykken og skogbrannen i Froland. Med gode resultater. Det bør tenkes større med opprettelse av 2-3 Nasjonale støtte team innen blant annet skogbrann og andre ekstra ordinære hendelser. Dette pga at det skjer for få store hendelser til at alle kan bli gode på alt.

 

6.4.4    Ett felles nødnummer og felles nødmeldesentraler.

NBLF støtter forslaget om innføring av ett nødnummer, vi mener dette vil styrke nødmeldetjenesten og gi en trygghet for befolkningen. Vi vil allikevel ikke forlate fagsentral prinsippet, men mener at det kan løses igjennom felles nødsentraler og samhandling. Her vil vi også få ut effekter ved at vi har laget felles opplæringsarena i forbindelse med innføringen av nytt nødnett i Stavern.

NBLF viser til tidligere kommentarer i forbindelse med Stortingsmelding 17 2004 Forenkling av nødmeldetjenesten.

 

6.4.5    Nasjonalt ressursregister for redning og beredskap (NARRE)

NBLF vil støtte en utvidelse av NARRE prosjektet slik at det kan bli landsomfattende, da basert på de erfaringer som kommer igjennom prøveordningen.

 

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Nils-Erik Haagenrud

Leder Norsk Brannbefals Landsforbund

-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann