Hjem
  Om NBLF
  English
 
  Anbefalinger
  Kretslag
  Br.befalsnytt
  Møtereferat
  Reisestipend
  Temperaturer
 
  Prosjekter
  Solskinnshist.
  Diskusjoner
  Gjestebok
  Lenker
 
  Bli medlem
  Kontakt oss
 
  Skoleundervisning
  Trygg hjemme
  Livsviktig
  Brannsikker bolig
 
  Nyhetsarkiv
  Stillingsarkiv
 
  FEU
  Ordliste - KBT
  Ordliste - TAF
 

 
 

GRENSELØS REDNINGSTJENESTE

Av Eyvind Aakerman 
14.10.2008
 
Gjennom Europeiska regionala unionen og det norske Kommunal og Regionaldepartementet er kommunene Strömstad og Halden innvilget økonomisk støtte gjennom Interreg systemet. Midlene skal delfinansiere et omfattende forarbeid for et hovedprosjekt som skal ha som mål å - utvikle en effektiv grenseregional brann- og redningstjeneste - forebygge for ulykker som kan oppstå i grenseregionen - begrense skadevirkninger maksimalt ved oppstått ulykke, katastrofe eller sabotasje Forarbeidet administreres og gjennomføres gjennom Räddningstjänsten Strömstad og Halden Brannvesen. Hovedprosjektet og et framtidig etablert samarbeid vil kreve aktiv deltakelse fra et mangfold av offentlige myndigheter, næringslivet og næringslivsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og andre aktører.
-

Halden og Strömstad har som kjent felles kommune- og nasjonsgrense. Svinesundsområdet med en stort geografisk omegn, er en voksende utfordring for brann- og redningstjenesten i kommunene. Svinesundsområdet har en økende risiko for større og dramatiske trafikk ulykker, ulykker med farlig gods og kjemikaler, utslipp av farlig og miljøskadelige stoffer, brann i industri, virksomheter og kjøpesenter etc. Store arrangementer med masse publikum er viktig å vektlegg ut i fra et forebyggende ulykkesperspektiv. Dette bygger opp under viktigheten av utvikling av samhandling mellom ulike grupper, aktører og myndigheter i området. 

 

Halden brannvesen og Strømstad redningstjeneste har i mange år hatt god tradisjon både på formelt så vel som formelt samarbeid. I april måned 2007 ble det innvilget økonomisk støtte innenfor interreg III a til en forstudie for undersøkelse av spesielle områder.

Det ble konkludert med at det er nødvendig å finne felles løsninger for håndtering av ulykker, forebyggende risiko- og katastrofeplanlegging, effektiv redningstjeneste i nært og effektivt samarbeid mellom forskjellige aktuelle instanser. I juni måned d.å. startet vi opp med et forprosjekt som ytterligere skal sette nærmere fokus på de områder som ble funnet viktige. Herunder forebyggende tiltak som vil tilrettelegg for at liv, miljø og eiendom blir beskyttet og at eventuelle skadevirkinger blir redusert maksimalt.

 

Hensikten med dette forprosjektet er å utføre nødvendig forarbeid for et fremtidig hovedprosjekt som skal utvikle en nødvendig effektiv grenseregional brann- og redningstjeneste, forbygging av ulykker og brann samt begrensing av skadevirkinger. Et slikt hovedprosjekt vil innehold et mangfold av aktiviteter med deltakelse av mange private og offentlige aktører i et langt perspektiv. Vi ser videre for oss en felles informasjon og forebyggende innsats ovenfor publikum, næringsdrivende og andre aktører/myndigheter i området. Likeledes ønsker vi å etablere et felles øvelses,- opplæring- og informasjonssenter med en innovativ arbeidsform i området samt en økt og hurtig reagerende brann- og redningsinnsats i området.
Mer kan leses på www.redsam.eu
 
-

Bli den første til å kommentere denne nyheten! Skriv inn i feltene nedenfor.
 
 
Skrive kommentar? Da må må du logge inn først!
 

 

 Webredaktør: Per Ole Sivertsen

 

 

  ANNONSER
 


Nettsidene er utviklet av
Powel AS, avd. Datamann