NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
OMORGANISERING AV 110-REGIONENE UTREDES YTTERLIGERE
Av Per Ole Sivertsen  
24.04.2013
 
Justis- og beredskapsdepartementet har bedt DSB om ytterligere informasjon om konsekvensene av å omorganisere 110-regionene. Dette arbeidet er nå i full gang.
-

DSB har tidligere utarbeidet skisse til et nytt 110-kart i Norge, med færre, større og mer faglig robuste sentraler. DSB mener en slik omorganisering vil føre til store og robuste fagsentraler, som tar i mot flere nødandrop ved hver enkelt sentral, og som håndterer flere oppdrag per operatør enn i dag. Det er også fattet tre konkrete vedtak om sammenslåing av sentraler.

Vedtakene er påklaget, og Justis- og beredskapsdepartementet har i sin klagebehandling bedt DSB om å stille saken i bero til ytterligere utredninger foreligger. DSB har startet arbeidet med å frembringe informasjonen og analysene departementet har bedt om. Berørte kommuner og brannsjefer vil bli holdt orientert om sakens utvikling.

Vedlegg: Brev til rådmenn og brannsjefer i berørte kommuner (pdf)