NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
AKSJON BOLIGBRANN 2013
Av Per Ole Sivertsen  
29.11.2013
 
Aksjonen boligbrann 2013 innledes med Røykvarslerens dag 1. desember og fortsetter med en landsomfattende boligkontroll 3.-5. desember. Målet for Aksjon boligbrann er å sette et massivt søkelys på brannsikkerhet i private hjem.
-

Cirka 40 000 husstander over hele landet får 3.-5. desember besøk av lokale brannvesen/feiervesen og DLE, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. Under boligkontrollene skifter kontrollørene batterier i alle røykvarslere i boligene de besøker. Hele 100 000 røykvarslerbatterier blir delt ut i løpet av aksjonen.

Over 300 brann-/feiervesen og DLE deltar på aksjonen og alle byer og tettsteder av en viss størrelse i er med på aksjonen. Aksjon boligbrann har også invitert alle femte-, sjette- og sjuendeklassinger til å sjekke seks enkle punkter hjemme hos foreldre, besteforeldre og andre kjente. Mange brannvesen og DLE følger opp med undervisning i skolene. Mer informasjon om konkurransen finner du på Brannvettskolen.

Også i år stiller Håndballjentene opp i aksjonens brannvernkalender. Kalenderen er trykket opp i et opplag på 100 000. 60 000 brukes under boligkontrollene og 40 000 sendes sammen med "Håndballmagasinet", som blant annet sendes til alle håndballspillere i Norge.

- Vi er stolte over at Håndballjentene viser sitt samfunnsengasjement ved å stille opp for brannvernkampanjen Aksjon boligbrann. De er fantastiske ambassadører for saken vår, sier avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i
DSB.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen Aksjon boligbrann, mens representanter fra brann-/feiervesen og det lokale elektrisitetstilsyn står for den praktiske gjennomføringen.

Les mer om Aksjon boligbrann på www.aksjonboligbrann.no og på aksjonens Facebookside.