NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INVITASJON TIL BRANNFOREBYGGENDE FORUM 2014
Av Per Ole Sivertsen  
29.04.2014
 
Bergen brannvesen har fått i oppdrag å være årets vertskap for årets Brannforebyggende forum. Konferansen vil foregå 9.-10. september 2014 på nye Rica Ørnen Hotel i Bergen sentrum.
-

Nå er tiden inne for å melde seg på!
Det er laget et elektronisk påmeldingsskjema som dere finner her: https://www.bergen.kommune.no/skjema/Info.aspx?ShortName=BK083-BRANN-BKFF2014


Påmeldingsfrist er satt til 30. mai.

Temaet for konferansen er:
Klare føringer, men ingen oppskrift - hvordan bruke de nye mulighetene til å løse hverdagens brannforebyggende oppgaver?

Føringene fra myndighetene gir en større frihet og bredere muligheter innenfor kartlegging og analyse av risiko, målgruppedifferensiering, budskapsutforming, metodevalg og samarbeidsformer.  Det åpner opp for skreddersydde løsninger med stor treffsikkerhet. Spørsmålet som melder seg er - hvordan gjør vi dette i praksis?

Her finner dere mer informasjon:
Vi har opprettet en Facebookside: www.facebook.com/brannforebyggendeforum. Her legger vi ut informasjon og oppdateringer om konferansen. Lik gjerne siden og inviter andre interesserte til å gjøre det samme.

Konferansen har også en egen kampanjenettside: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-brannvesen/1844/10012.

Foreløpig program
Foreløpig program er nå lagt ut på konferansens hjemmeside og facebookside. Vi gjør oppmerksom på at det vil forekomme enkelte endringer i programmet underveis.

Vi håper å se deg på årets Brannforebyggende forum!

 

Med vennlig hilsen

Vertskapet for Brannforebyggende forum 2014
Bergen brannvesen