NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
REPRESENTANT I TREINDUSTRIENS BRANNKONTROLL
Av Knut Birger Bakken  
09.09.2015
 
Er det ett medlem i NBLF som kunne tenke seg å bidra i en referansegruppe i Treindustriens brannkontroll.
-
Treindustriens brannkontroll er en ordning som skal bidra til å redusere brann og branntilløp ved norsk trebearbeidende industri. Planen er å møtes en til to ganger i året og utveksle erfaringer/kompetanse og nyheter.
 
Her er link til nettsidene deres: http://www.brannkontrollen.no/ 

Hvis noen er interessert kontakt Knut Birger Bakken på 97074480