NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TRYGDEFINANSIERT BOLIGSPRINKLER
Av Guttorm Liebe  
28.06.2006
 
NBLFs styre besluttet å sende en oppfordring direkte til justisministeren.
-
Statsekretær Terje Moland Pedersen tok opp temaet i sitt innledningsforedrag på årets Brannvernkonferanse i Bergen i begynnelsen av mai.
Justisministeren selv nevnte hele problemkomplekset omkring økningen i antallet døde i branner, inkludert risikogrupper og mulige tiltak.
NBLFs budskap er blitt enkelt å formulere: Vi trenger ikke flere utredninger, vi trenger vedtak om trygdefinansiert boligsprinkling, - nå!