NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INNSATSLEDELSESSYSTEM - MER OM ICS PÅ NORSK
Av Guttorm Liebe  
05.07.2006
 
NBLF støtter brannsjef Torgeir Andersen når han i siste nummer av "Brannmannen" tar til orde for å innføre en fornorsket variant av ICS i Norge.
-
Torgeir Andersen er en blant flere brannsjefer som har syslet med den amerikanske ledelsesmodellen for innsats - ICS. Han har benyttet dette tema som en hovedoppgave i et høgskolestudium for en tid tilbake. Hans artikkel er neste skritt i opptrapping av en innsatsorganisasjon og tar for seg organisasjonsmodellen når komplette stabsfunksjoner er nødvendig.
 
Hans arbeid passer inn i det som NBLF ønsker skal være retningsgivende for hvordan vi bygger opp og organiserer våre innsatser. Vi må få samme modell for hele landet, slik at selve organiseringen ikke blir en bremsekloss for å gjøre innsats på tvers av grenser.
 
Med tillatelse fra såvel artikkelforfatteren som fra "Brannmannen" kan du lese hele artikkelen her.