NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
HJEMMEVAKT ER IKKE LIK ORDINÆRT ARBEID!
Av Guttorm Liebe  
12.10.2006
 
Notodden kommune har fått svar fra Arbeidstilsynet Sør-Norge, som ikke vil gi Notodden brannvesen pålegg om å innføre en annen arbeidstidsordning.
-
Denne nettside gjenga 22.06.2006 en faksimile av "Tilsynsrapport - varsel om pålegg" datert 27. april 2006 fra Arbeidstilsynet på Notodden til Notodden kommune, hvor essensen var at det ble satt likhetstegn mellom hemmevakt og ordinært arbeid. Se under fanen "Nyhetsarkiv".
 
Etter redegjørelse fra Notoddens brannsjef, møte mellom arbeidsgiver, arbeidstakerrepresentanter og arbeidstilsynet, slår Arbeidstilsynet Sør Norge fast at "I de tilfeller hvor en har inngått særavtale som regulerer hjemmevakt, må eventuelle tvister på dette område avgjøres i henhold til de bestemmelsene som er gitt i tariffavtalen".
Les hele brevet.