NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
EL-SIKKERHET OG SAMARBEIDE
Av Guttorm Liebe  
13.10.2006
 
Omtrent halvparten av alle branner i bygninger i Norge skyldes en eller annen form for feil eller feil bruk av elektrisk utstyr/ anlegg. Derfor arrangerer Gjensidige seminaret "Hvorfor er samarbeidet mellom elsikkerhetsmiljøet og brannmiljøet i Norge ikke-eksisterende" den 6. desember 2006.
-
Brann- og feiervesenet og "Det lokale el-tilsyn" kom for noen år siden under samme direktoratet. Vi går ut fra at den manglende synergieffekten av dette overfor "elektriske brannårsaker" er en av grunnene til at Gjensidige ønsker å sette dette på dagsorden. Seminaret går midt under Aksjon boligbrann på Lysaker i Oslo, noe som gir en ypperlig anledning til å få fram budskapet om at brann-og feiervesenet og de lokale el-tilsyn bør iverksette tiltak sammen eller bidra overfor hverandre.
Møt opp, - her er invitasjonen.