NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NETTBUTIKK
Av Per Ole Sivertsen  
04.11.2006
 
Vi har åpnet nettbutikk som et nytt tilbud til våre medlemmer.
-
I lengere tid har vår kasserer jobbet med å få etablert nettbutikk. Den er nå på plass hos NTC Profil. I denne forbindelse er det et nytt menyvalg på våre hjemmesider som heter Nettbutikk. Ved å klikke der kommer man til nettbutikken sine hjemmesider. Foreløpig er ikke utvalget stort, men det kommer mer etterhvert. Følg med, følg med.