NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NØDNETT VEDTATT!
Av Guttorm Liebe  
19.12.2006
 
Stortinget behandlet i går St.prp.nr. 30 (2006-2007), og fulgte regjeringens innstilling ved å vedta første utbyggingstrinn for digitalt nødnett.
-
Les proposisjonen her: