NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FELLES KARTSYSTEM!
Av Guttorm Liebe  
04.01.2007
 
DSB har fått oppgaven å organisere anskaffelse av et felles kartsystem for 110-sentralene. Ikke inngå kartkontrakter med lengre varighet enn ett år!
-

Vi vet lite om dette. Men DSB har fått oppgaven å utarbeide konkurransegrunnlag og å organisere en form for felles anskaffelse av kartverk til bruk for alle 110-sentralene. Dette vil medføre en ganske annen konkurransesituasjon enn den vi hittil har opplevd, og de få aktuelle leverandørene vil måtte kjempe hardt for leveransen.

Dette arbeidet er ennå ikke påbegynt, -resultatet er derfor umulig å ha noen som helst formening om.

MEN, - vi har fått et krystallklart råd fra DSB, noe vi herved følger opp og oppfordrer alle 110-sentraler om å være tilbakeholdne hva angår nye kartleveranser, og ikke inngå kontrakter med mer enn ett års varighet.