NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
GENERALFORSAMLING NBLF 07 I SANDEFJORD - 20 TIL 21 APRIL
Av Jarle Steinnes  
04.02.2007
 
Info om generalforsamling 07 i Sandefjord ligger nå på hjemmesiden til Vestfold brannbefalslag: http://vestfold.brannbefalslag.no
-

"ENDRINGER I BRANNVESENET".

 Litt om konferansen:

Våre forelesere vil ta for seg hovedtemaet "Endringer i brannvesenet" sett fra sine respektive ståsteder.
 
Statssekretær Terje Moland Pedersen, JD
"BRANNVESENET EN JA-ETAT, - ENDRINGER, - MULIG Å OPPRETTHOLDE?"
 
Direktør Jon A. Lea, DSB
"BRANNVESENETS UTFORDRINGER, SAMFUNNETS FORVENTNINGER"
 
Chief Fire Officer Sir Ken Knight, London
"TERRORIST ATTACK LONDON 2005, - lessons learned and views for the future"

Temaene burde være interessant for beredskapsansvarlige/enheter både i offentlig og privat sektor, i tillegg til utrykningsetatene.

I tillegg har vi fått med oss en rekke utstillere til konferansen, som vil bidra med opplysning/demonstrasjon om både nye og mer velprøvde produkt som fins på markedet. Utstillerne setter selvsagt en ekstra spiss på arrangementet.