NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
VÅR FAGKONFERANSE OG GENERALFORSAMLING - 2007
Av Per Ole Sivertsen  
20.04.2007
 

Fagkonferansen er åpnet og det er to "spennende" dager - både faglig og sosialt.
-
På arrangørens hjemmesider http://vestfold.brannbefalslag.no finnes fagprogrammet og ledsagerprogrammet.
 
Sir Ken Knight takket for invitasjon og lovpriste Guttorm for arbeidet han har lagt ned også internasjonalt og sa at Guttorm har betydd mye for brannvernarbeidet i Europa.