NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLF HAR INNGÅTT NY SAMARBEIDSAVTALE MED GJENSIDIGE FORSIKRING.
Av Nils Erik Haagenrud  
31.07.2007
 
Den nye avtaletiden går frem til og med 2012 og sikrer NBLF en meget god og seriøs samarbeidspartner i årene fremover.
-

Det er initiert eksempler på prosjekter i avtalen, som vi oppfordrer kretslag og regionale Gjensidige kontor å ta fatt i, som blant annet er:

  • Brannvern for hjemme boende pensjonister, etter mal fra Region Øst.
  • Skoleprosjektet etter mal fra Region Vestlandet.
  • El og brann han i hand.

Det er satt opp en del nye tiltak både sentralt og regionalt, som vi i samarbeid med Gjensidige plikter å gjøre. Nytt i avtalen er at Gjensidige og NBLF ønsker å engasjere det regionale samarbeidet mellom kretslaget og det regionale Gjensidige kontoret. Det er gjennom avtalen mulig å søke om økonomisk bidrag til regionale prosjekter fra NBLF.

 

Ellers er det en sterk oppfordring til alle medlemmene om å legge inn ”solskinnshistorier” på hjemmesiden til NBLF.

 

Avtalen i sin helhet er lagt ut på hjemmesiden, men man må logge seg inn for å lese den.