NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ÅRETS ”BRANNHENDELSE I NORDLAND 2007”
Av Geir Johan Hanssen  
04.09.2007
 
Brannfaglig seminar for Nordland Brannbefalslag.
-

Nordland brannbefalslag arrangerer den 16. og 17.oktober et 2 dagers brannseminar ved Thon Hotell Brønnøysund. Dag 1 innledes med foredrag av lufthavnsjef Jan Morten Myklebust om flyulykken ved Stord Lufthavn 10.oktober 2006. Videre er dagen satt av til en mer kommersiell del hvor nye slokkesystemer vil bli gått igjennom, blant annet ved praktisk demonstrasjon av ”Cobra skjærslokker” og ”One seven” slukkesystem. Mot slutten av dagen vil det bli gjennomgang av ROS analyse for et brannvesen.

Det sosiale er viktig i slike sammenhenger og dagen avsluttes med 3 retters middag og drikke hjemme hos Laila og Atle Tilrem ved ”Hildurs Urterarium”.

 

Dag 2 den 17.oktober er i sin helhet viet årets ”Brannvesenseminar 2007 for Nordland” uten kommersielle innslag.

 

På kvelden dag 1 vil det bli gjennomført årsmøte i Nordland Brannbefalslag med valg av nytt styre. En deltakelse fra hele Nordland er viktig for at vi skal få brannbefalslaget mer aktivt i landsdelen så meld dere på både nye og gamle medlemmer og… ”velkommen til Brønnøysund”.
 
Her finner du programmet