NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NBLFS REISESTIPEND 2008
Av Guttorm Liebe  
03.02.2008
 
Reisestipend- og utdanningsutvalget (RUU), som består av NBLF, DSB, Gjensidige med Skogbrand som støttespiller utlyser herved årets reisestipend for medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige, som til sammen utgjør ca. kr. 60 000. Søknadsfrist 15. mars 2008.
-

RUU, som består av 2 representanter fra NBLF, 2 fra DSB og én fra Gjensidige, med forsikringsselskapet Skogbrand som observatør, ble etablert i 2007. Første året ble delt ut 3 reisestipend. For 2008 lyses ut på til sammen kr. 60 000.

Tidligere ble reisestipendene tildelt av NBLF alene, og de har vært en ubetinget suksess og tilført vårt fagmiljø betydelig kunnskap og erfaring. Erfaringer fra de siste stipendiene tilsier at kandidatene bør ha frihet til selv å velge reisemål og –rute. RUU ser positivt på kreative idéer og forslag og alle søknader/ tema vil bli vurdert.

Viktig kriterium for valg av oppgavens innhold er hva som i nær framtid forventes å være aktuelle tema. RUU har følgende forslag til tema for inneværende års stipendier:

Beredskap:

  • Bruk av samband for å oppnå bedret samarbeide mellom innsatsorganisasjoner
  • Dimensjoneringskriterier for førsteinnsatsstyrker
  • Sammenheng mellom beredskap og forebyggende tiltak
  • Samarbeid om brannvesen inkl. interkommunale løsninger i andre land

Forebyggende:

  • Målrettede publikumsaksjoner og opplæring i skoleverket
  • Universell utforming og tiltak i relasjon til brannrisiko
  • Samarbeide mellom lokale brannvern- og elmyndigheter
  • Samarbeid mellom sentrale/lokale brannmyndigheter og forsikring
  • Brannetterforskningsordninger 
  • Tilsynsvirksomhet, - håndtering av myndighetsutøvelsen

Reisestipendiene er forbeholdt medlemmer av NBLF og ansatte i Gjensidige.

Kandidatene skal:
· lage en plan inkludert budsjett for sine studiereiser som sendes RUU med søknaden
· lage en rapport, et regnskap samt en presentasjon fra studiereisene
· stille seg til rådighet for å presentere sine resultater for DSB, Gjensidige og NBLF inkl. kretslagene
· rapport, presentasjon og regnskap skal være oversendt RUU innen 15. oktober 2008.
 
For øvrig gjelder RUUs retningslinjer for NBLFs reisestipend og vedtektene for RUU.

Studiereiser er ikke bare interessante og lærerrike, men er også kontaktskapende, nettverksbyggende og tilfører minner for livet! Alle aktuelle oppfordres derfor til å søke!!

Søknadsfrist er satt til 15. mars 2008.

Søknader sendes til RUU v/ Guttorm Liebe, Rik. Nordraaksgt. 4b, 3725 SKIEN eller via e-post: [email protected] no