NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NØDNETT, KUN ET REDSKAP!
Av Guttorm Liebe  
18.02.2008
 
NØDNETT gir oss bedre muligheter enn i dag til å skape én innsatsorgansisajon, - hvis vi vil. Danskene har forstått at organisering av kommunikasjonen er viktigere enn nytt utstyr.
-
I siste nummer av det danske brannbefalsforbundets (FKB = Forbundet af Kommunale Beredskapschefer) sitt blad "Brandvæsen" taes opp det mest sentrale temaet hva angår NØDNETT: Organiseringen av kommunkasjonen. Adjunkt Peter Kjær Jensens utsagn er innertier: Det er den der sidder på kommunikasjonen, som også har magten" (lettere fornorsket).
Ett av hovedmålene med NØDNETT er bedre samvirke mellom innsatsorganisasjonene. Den beste måten å oppnå det på, er at det ved enhver innsats etableres én innsatsorganisasjon, - og ikke 3 eller flere parallelle slik som i dag. Dessuten er dagens løsning (flere enn én innsatsorganisasjon) i gitte situasjoner regelrett farlig for innsatsmannskap. NØDNETT gir oss et atskillig bedre redskap til å gjøre dette enn det dagens analoge radiosamband gjør. La oss benytte oss av den muligheten!
"Brandvæsen" har gitt tillaetse til å gjengi artikkelen her, - les den!