NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
INGEN BRANNVESENSEMINAR (DSB-SEMINAR) I 2008
Av Trygve Lennavik  
04.04.2008
 
DSB har avlyst årets Brannvesenseminar. NBLF mener dette er synd da Brannvesenseminarene er et viktig kontaktpunkt mellom brannvesenet og DSB.
-

NBLF og kretslagene har de senere årene vært teknisk arrangør av Brannvesenseminarene på 10 forskjellige steder rundt om i landet.

 

Tilbakemeldingene fra seminardeltakerne har vært at det er viktig å møtes på denne måten. En annen tilbakemelding (siste 2 år) fra deltakerne er at kvaliteten på seminarene har blitt dårligere i motsetning til slik den har vært tidligere.

 

DSB ønsker i løpet av året å se nærmere på hvordan fremtidig kommunikasjon med brannvesenet skal foregå, bl.a. samarbeid med DLE. Og i år satser de  på Tunnelseminar på seks steder og seminar om brannsikring av tett trehusbebyggelse på Røros.

 

NBLF mener at det er viktig at DSB opprettholder kontakten mot brannvesenet, men også tar med samordning mot DLE (brann og el), som vi mener er sentralt i brannvernarbeidet.

 

Når det gjelder kvaliteten på seminarene, så er det viktig at DSB blir mer "topptung" med foreleserne og representanter. Det er mange og aktuell temaer som bør stå på agendaen. Og det er viktig at man gjensidig får frem diskusjonstemaer som engasjerer og virker utviklende og stimulerende for brannvesenets personell. Noe de ikke har klart de par siste år.

 

NBLF håper at DSB kan videreføre Brannvesenseminarene med god kvalitet i årene som kommer. Vi tror dette vil styrke både DSB og brannvesenet i et samfunn med stadige omfattende endringer og ikke minst endringer i brannvesenets oppgaver og lovverk.