NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
FULLMAKT TIL 110-OPERATØRENE
Av Per Ole Sivertsen  
20.04.2008
 
Det har vært tilfeller hvor geografiske grenser mellom kommuner/brannvesen har ført til at 110-operatøren har måttet velge ressurs ut i fra hvor hendelsen har skjedd og ikke hva som ville vært best for å håndtere den aktuelle hendelsen.
-
110-forum har bedt NBLF om å utarbeide en generell fullmakt til 110-sentralene, som landets brannsjefer kan enes om. Nå har vi gjort det og her er resultatet.
 

 
FULLMAKT TIL 110-SENTRALEN
 

Brannsjefen i Kommunenavn kommune gir med dette 110-sentralen fullmakt til å kalle ut de ressurser til førsteinnsats som operatøren mener er mest hensiktsmessig i den gitte situasjonen uavhengig av hvor hendelsen er.

 

Dersom operatøren kaller ut ressurser fra en annen kommune må operatøren varsle og informere vakthavende befal i den kommunen hvor hendelsen har skjedd.

 

 

Sted og dato:

 

 

__________________________

Underskrift og stempel:

 

 

__________________________

 

 

 
Hensikten med denne fullmakten er å gi 110-operatørene fullmakt til å benytte den ressursen som til enhver tid er nærmest og/eller mest hensiktsmessig til å håndtere hendelsen.