NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TIPS OM STOPP AV SKOGSDRIFT IFB MED STOR SKOGBRANNFARE
Av Nils Erik Haagenrud  
12.06.2008
 
I forbindelse med den ekstreme skogbrannfaren kan brannvesenet legge ned forbud mot drift i skogen.
-
Legger ut e-post som jeg har sendt ut til skogeiere, kommuner og skogeierforeninger om forbud mot drift i skogen i egne kommuner ifb med den ekstreme skogbrannfaren.
 
Emne: Midlertidig Forbud mot skogsdrift pga meget stor skogbrannfare

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS innfører midlertidig forbud mot skogsdrift pga av ekstrem stor skogbrannfare i våre forvaltningskommuner med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernlovens § 14.

Det midlertidige forbudet omfatter kommunene Våler, Elverum, Trysil, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tynset Alvdal, Folldal og Tolga.

Skogbrannfaren er ikke like stor i alle kommunene. Det kan i enkelte av kommunene utføres skogsdrift, men det skal utføres med størst mulig aktsomhet i samråd med fagkyndig person fra skogetaten. Vurderingen skal gjøres ut fra bonitet, tretype, lokal nedbørsmengde, osv.

Det midlertidig forbudet opphører ved tilstrekkelig stor nedbørsmengde. Skogbrannindeks kan sjekkes på yr.no under spesialvarsel.

mvh
Nils-Erik Haagenrud
brannsjef
 
Midt-Hedmark brann-og redningsvesen IKS
Kirkevegen 75, 2409 Elverum
Tlf.+4762433232
Mob.+4790985642
Faks.+4762411234
e-mail:[email protected]