NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
RAPPORT FRA STUDIETUR
Av Trygve Lennavik  
24.06.2008
 
Odd Magnar Opegård har vært i Danmark og studert taktisk brannventilasjon.
-
Odd Magnar Opgård, Midt-Hedmark brann- og redningsvesen ble høsten 2007 tildelt stipend for å gjennomføre et kurs ved dansk brannskole som omhandler ”Taktisk brannventilasjon”. Det tildelte beløp er kr. 19 000,-.
 
Rapporten og kompendie kan lastes ned her.