NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRANNFOREBYGGENDE FORUM – 2008
Av Geir Thorsen  
03.07.2008
 
Ålesund brannvesen KF har gleden av å invitere til Brannforebyggende Forum – 2008 på Rica Parken Hotel i Ålesund, den 3. og 4. september.

PS! Øverst i nyheten finner du mulighet til å laste ned invitasjonen med program og elektronisk påmelding.
-
Statistikken taler sitt tydelige språk - I Norge går antall bygningsbranner ned, mens antall branndøde øker. En annen side av statistikken viser at sosialt utsatte og eldre rammes hardest av ulykker og at det er dem som omkommer oftest i ulykker/branner.
 
Last ned programmet og og elektronisk påmelding her: Informasjonsfolderen

 

En rød tråd

Under årets forum er utviklingen av det brannforebyggende arbeidet og hvordan vi i brannvesenene kan bidra til å sette enkeltpersoner mer i fokus. Hvordan kan vi gjennom endra regelverk og endra rutiner i de forebyggende arbeid skape

 

Et Tryggere Samfunn

Forbilde for en slik strategi fi nnes kanskje ikke i Norge i dag. I Liverpool, som er sentrum i Merceyside Fire & Resque Service (MFRS), har dem siden 1999 på en målbevisst og gjennomtenkt måte jobbet med å få den enkelte person til å ta et større ansvar for sin egen og omgivelsene sin sikkerhet. Resultatene av dette arbeidet er overveldende. Antall branner, antall branndøde, antall ulykker og antall bygningsskader er gått ned. Sist men ikke minst har dette prosjektet skapt en positiv sosial utvikling i Liverpool.

 

I tillegg har vi invitert Sörmlandskustens Räddningstjänst til å komme å dele sine erfaringer ifm ”Kommunens samhällsinriktade och interna säkerhetsarbete” og hvordan de jobber for å skape en sikrere kommune. Gjennom et aktivt og målretta forebyggende arbeid har en redusert antall branndøde, antall skader og antall branner. Forebyggende arbeid er satt i system og blandt annet har en ansatt en sykepleier og en lærer i halv stilling i brannvesenet og disse jobber med brannforebyggende arbeid. Et spennende prosjekt som gir gode resultater. Til disse foredragene vil det være forelesere i fra brannvesen, DSB og private aktører. Det vil også være et stort antall utstillere relatert til forebyggende brannvern tilstede.

 

Sett av datoen, og møt opp for å få faglige oppdateringer, møte kollegaer og utstillere på brannforebyggendes største felles møteplass. Vi registrerer allerede stor interesse, så det kan være lurt å bestille hotell i god tid. For de som ankommer Ålesund tirsdag 2. september blir det ei sosial samling på Parken Hotel om kvelden der alle kan delta. Det blir også anledning til å være med på ei byvandring i Ålesundsbrannens fotspor. Harald Grytten vil være med og levendegjøre historien om den dramatiske natta til 23. januar 1904.

 

Andre smakebiter fra programmet:

Utvikling av det forebyggende arbeidet - hvor bør veien gå: Bergen brannvesen, Hvordan skal vi nå målgruppene: Asker og Bærum brannvesen, Hvordan utnytte feierne i det brannforebyggende arbeidet: Oslo brann– og redningsetat. Skoleprosjektet: Gjensidige og Gass i bolig, industri og transport: Naturgass Møre og GasNor.

 

Vi håper at dette er tema som kan være av interesse og gleder oss til å treffe deg i Ålesund 3. og 4. september!