NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
BRA OPPSLUTNING FOR ELDREPROSJEKTET
Av Nils Erik Haagenrud  
19.08.2008
 
Det er meget god oppslutning fra brannvesene/kommunene til eldreprosjektet.
-
Pr. i dag er det i overkant av 70 brannvesen/ kommuner, som har meldt seg på. NBLF vil arrangere et kick-off seminar i slutten av oktober for de som har meldt seg på. Oslo brann- og redningsetat og Gjensidige vil dele sine erfaringer de har gjort med de påmeldte under seminaret. Vi vil komme tilbake med dato og program for seminaret senere.