NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ANBEFALING OM UNIFORMSBRUK
Av Jack Hatlen  
26.03.2010
 
NBLF har i lang tid ønsket å utarbeide en anbefaling om uniformsbruk for brannvesenene i Norge. Styret i NBLF ønsker deltakelse fra medlemmer i en arbeidsgruppe som skal forestå utarbeidelse av anbefalingen.
-

Forbundsstyret i NBLF tar ansvar for å utarbeide en anbefaling om uniformsbruk for brannvesen i Norge. Anbefalingen antas å kunne bli benyttet som en veileder for mange brannvesen, men vil i ikke få status som en standard som må eller skal følges.

 

Arbeidet med utarbeidelsen av anbefalingen tenkes gjennomført som et gruppearbeid hvor medlemmer i NBLF utgjør gruppen. Etter et felles oppstartsmøte for å planlegge fremdriften av gruppearbeidet og oppnå enighet om gruppens mål, antas det at arbeidet i hovedsak kan gjennomføres uten større møteaktivitet. Belastningen for gruppens medlemmer antas ut fra dette å bli beskjeden knyttet til behov for reise og opphold utenfor eget bosted/arbeidssted.

 

Mangfoldet øker blant brannvesenene i Norge slik trenden er i samfunnet for øvrig. Betydningen av dette knyttet til uniformsbruk i brannvesen vil være et av flere forhold som arbeidsgruppen må vurdere. Arbeidsgruppens sammensetning bør også gjenspeile mangfoldet dersom dette er mulig. Forbundsstyret ber medlemmer som ønsker å delta i arbeidsgruppen melde dette på e-post gjennom en kortfattet beskrivelse av relevant bakgrunn. Meldingen sendes styrets nestleder på e-post [email protected] snarest og helst innen 15.04.10. Dersom engasjementet fra medlemmene blir stort kan det bli nødvendig å begrense antall medlemmer i arbeidsgruppen. Tilbakemelding om arbeidsgruppens sammensetning vil bli gitt når dette er klart.

 

Før øvrig ønskes alle medlemmer en sikker og God Påske!