NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
TIDSSKRIFTET - BRANNMANNEN
Av Per Ole Sivertsen  
19.04.2010
 
Vil oppfordre lesere av tidsskriftet Brannmannen om å abonnere på bladet.
-
Av flere grunner har antall abonnement blitt redusert og lavere opplag er ikke bra for noe tidsskrift. Mange setter pris på bladet og vi må slutte opp om bladet og sørge for å tegne abonnent - mange abonnement. Dette kan gjøres ved at brannvesenet kjøper inn flere blader eller du og alle andre som enkeltpersoner tegner private abonnement. Prisen pr. år er ikke mer enn 240,- så mange bør ta seg råd til denne utgiften og få bladet hjem i postkassen. Tror alle i brannmiljøet ønsker at Brannmannen skal bestå som det gode fagbladet det er - så oppfordringen er - løp og kjøp.