NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
OPPSUMMERING AV EIS-STABSØVELSE I DRAMMEN
Av Torgeir Andersen  
05.07.2010
 
Drammensregionens brannvesen IKS gjennomførte i april en EIS øvelse med 40 deltagere. Det er nå skrevet en form for oppsummering for de som er interessert i EIS-stabsarbeid. Oppsummeringen er ikke fullstendig, men formålet er å dele noen erfaringer og gi informasjon om hva som skjedde på stabsøvelsen. Det var stor etterspørsel etter å delta på øvelsen og vi må beklage at ikke alle fikk anledning. Scenariet var to samtidige skogbranner i Drammen kommunes mest populære turterreng en tenkt dag i juli. Ulik type bebyggelse blir truer og innsatsen prioriteres slik at skogbrannen utvikler seg uten for mye "motstand" i starten. God lesning - håper at det er noen "godbiter" å ta med videre.
-
Her er oppsummeringen og Innsatsplan 4 som PDF-fil.