NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LANDSRÅDSMØTE
Av Per Ole Sivertsen  
22.11.2010
 
Landsrådsmøtet 2010 ble avholdt i Riga i sammenheng med evaluering av eldreprosjektet.
-

Møtet startet 0900 og varte til 1500. Sakslisten var som følgende:

 

09.00 – 09.10 Åpning av Landsrådsmøtet v/Nils-Erik Haagenrud

09.10 – 10.10 Info fra Styret/ kretslag

10.25 – 10.45 Info fra Gjensidige ved Odd Rød

10.45 – 11.05 Skoleprosjektet (6.klasse prosjektet)

11.20 – 11.50 Studietur nødalarmsentraler USA v/ Per Ole Sivertsen og Eyvind Aakerman

11.50 – 12.10 Tilsyn med farlige stoffer v/ Knut B Bakken
12.10 – 13.00 Lunsj.

13.00 – 13.30 Safehotel v/ Dag Botnen

13.30 – 13.50 Nytt uniformsreglement v/ Jack Hatlen

13.50 – 14.35 Generalforsamling 2011 i Brønnøy/ Nordland presentasjon v/Geir J. Hanssen.

14.35 – 15.00 Oppsummering/ eventuelt

 

Det var mye nyttig og gjensidig informasjon. Viser også til møtereferatet.