NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
EUROFIRE 2011 - FIRE SAFETY ENGINEERING: TRENDS AND PRACTICAL APPLICATIONS
Av Per Ole Sivertsen  
22.03.2011
 
EUROFIRE er en 3-dagers konferanse hvor man diskuterer og debatterer brannsikkerhetsteknologier som brukes til å bedre brannsikkerheten i bygninger. Konferansen i 2011 vil spesielt fokusere på tendenser i Fire Safety Engineering og praktiske dataprogram som er i rask utvikling. For eksempel de spesielle behov som svært høye bygninger har og de utfordringene disse har for branntekniske løsninger.
-

Fire Safety Engineering er i følge Kollegiet for brannfaglig terminologi beskrevet som ”Anvendelse av ingeniørmessige metoder basert på vitenskapelige prinsipper for å utvikle og vurdere utforming av byggverk gjennom analyse av spesifikke brannscenarier eller gjennom kvantifisering av risiko for et antall brannscenarier.”

 

For branningeniører i både privat og offentlig virksomhet er dette en fin anledning til å holde seg oppdatert på hva som rører seg ute i verden. Slike konferanser er både lærerik og sosial. Man treffer mange nye kollegaer og utvider sin kontaktflate.

 

Se her for http://www.eurofireconference.com/ for mer informasjon og påmelding.