NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
MIDT-NORSKE BRANNVERNDAGER 2011
Av Roger Johnsen  
21.10.2011
 
Trøndelag brannbefalslag arrangerer Midt-Norske brannverndager 16-17. november.
-

PROGRAM onsdag 16. november

0830   Registrering og kaffe
0915   Åpning og presentasjon av utstillerne
0945   Aktuelle saker fra DSB, blant annet

          - Nasjonal brannmyndighet
          - Betrakninger rundt 22.juli 
          v/ avdelingsleder Hans Kr. Madsen, DSB
1055   Pause med kaffe og besøk hos utstillerne

1115   Har vi ”pondus nok” til å gå tilsyn, og deretter følge opp pålegg? 
          v/ Leder Forbyggende avd. Anna-Karin Hermansen - TBRT IKS

1145   Hva gjør DSB for å kvalitetssikre tilsynet? 
          v/ avd. leder Hans Kr. Madsen

1215   Lunch

1300   Flommen i Holtålen 
          Erfaringsutveksling fra beredskapsleddene. 
          v/ Varabrannsjef Bjørn Ivar Sevatdal - brannsamarbeid 
          Røros, Holtålen, Os og Tydal.

1345   - 1415 Pause

1415   Flommen i Holtålen (fortsetter)

1500   Beredskapsutdanningen i Norge 
          v/ brannsjef Håvard Bye – Inntrøndelag Brannvesen

1545   Pause

1600   Rekruttering til brannvesenet og feiervesenet 
          Innledning v/ brannsjef Håvard Bye

          – Inntrøndelag Brannvesen
1615   Paneldebatt med rekruttering som tema
1700   Slutt for i dag
1930   Vi møtes i plenumssalen for en aperitiff
2000   Festmiddag

 

PROGRAM torsdag 17. november

0900   Informasjon fra Norsk Brannbefals Landsforbund 
          v/ styremedlem NBLF Trygve Lennavik 
          - Befalutdanning trinn III 
          - Grunnkurs deltid
1015   Pause og messevandring
1045   Namsosmodellen 
          – erfaringer fra Namsos Brann- og redningsvesen 
          v/ brannsjef Ståle Ruud
1200   Lunch
1300   Produktinformasjon fra to av våre utstillere
1330   Info fra 110 sentralene
1400   Pause og ”messehandel”
1430   TBBL og Trøndelag feierlaug sin time med blant annet: 
          - Oppfølging etter årsmøtet i TBBL 
          - Info fra IUA
1500   Oppsummering og trekning av premier
1520   Avslutning og hjemreise

 

Påmelding

Påmelding med navn og fakturamottaker til: Roger Johnsen.

E-post: [email protected] - Tlf: 95 76 22 83

Frist 1.november 2011

 

Deltakeravgift:

Seminaravgift: (inkl kaffe, lunsj begge dager) kr 3.000,-

 

Tillegg:

Overnatting (inkl frokost og middag)

Pris pr person enkeltrom: kr 850,-

Pris pr person i dobbeltrom: kr 750,-

Pris pr person middag uten overnatting: kr 355,-

Rom m/frokost i tilslutningsdøgn, enkeltrom kr 980,-

 

NB! Både påmelding til seminaret og hotellovernatting skjer samlet til

[email protected]

 

NB! Oppgi ønsket tillegg: enkelt/dobbeltrom, evt. bare middag.

Etter mottatt påmelding sendes det ut giro med seminaravgift og overnatting.

Sørg for snarlig påmelding, dette sikrer deg rom på Quality Hotell Panorama, Trondheim.

For mer opplysninger vedrørende påmelding kontakt:

Roger Johnsen, tlf 95 76 22 83, e-post [email protected]

Håvard Bye, tlf 93 49 15 99, e-post [email protected]