NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ETTERSPØRSEL ETTER PRESENTASJONENE FRA SEMINARET OM PLASTPRODUKT I BYGG.
Av Ole-Martin Nordstrand  
11.11.2011
 
Rogaland brannbefalslag arrangerte i samarbeid med IGS – Industrigruppen Stålbygg og Brannvesenet Sør-Rogaland seminar om plastprodukt i bygg den 13.sep.2011 på HVR – Sør. Presentasjonene til de ulike foredragsholderne er gjort tilgjengelige her:
-

-        Guttorm Liebe, Skien brannvesen - Termoplast - branntekniske egenskaper

  
-        Ove Stokkeland, Skien brannvesen - Erfaringer fra byggesaker og tilsyn i særskilte brannobjekt
  
-        Mark Harris, Kingspan Panels UK - Sandwichelementer, testing og studie fra branner i Storbritannia
  
-        Anne Steen-Hansen – SINTEF Norges branntekniske laboratorium - Testing, dokumentasjon, klassifisering og krav til Sandwichelementer