NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
ENDRING AV RAMMEVILKÅR FOR SKOLEPROSJEKTET
Av Nils Erik Haagenrud  
21.02.2012
 
For 2012 blir det endring i rammevilkårene for skoleprosjektet. Det innebærer at de første 15 000 elevene utbetales det tilskudd til
-

Avtalen med Gjensidige Forsikring ASA innebærer en endring for 2012. På grunn av  endring i tilskuddet, vil det kun bli utbetalt avtalt tilskudd til de første 15 000 elevene det blir krevd inn refusjon for!