NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
CTIF ARRANGERER ”FARLIG GODSSEMINAR ” PÅ GARDERMOEN 13.-14. JUNI 2012
Av Janne Hovdenakk  
06.05.2012
 
Tema for seminaret:

Neste farlig-godsulykken nærmer seg – er du forberedt?
- De ulike fasene av en Hazmat-aksjon.
- Fareklasser, stoffenes faregrad.
- Personlig sikkerhet – valg av bekledning.
- Merking, oppslagsverk.
- Organisering og samvirke på skadested.
- Beslutningsstøtte til ledere av Hazmat-aksjon.
- Pågående myndighetsarbeid på Hazmat-området.

Forelesere er Erik Bleken fra DSB og Nils Kristian Johnsen fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS.
-
Seminaret arrangeres på Quality Airport Hotel Gardermoen. Seminarprogram, priser og påmelding finner du her.