NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
LANDSDELSKONFERANSE OM BRANNVERNSAMARBEID I TROMSØ
Av Per Ole Sivertsen  
17.06.2012
 
13. juni 2012 avholdt Tromsø Brann og redning i samarbeid med Polar brannbefalslag en landsdelskonferanse om samarbeid innenfor brannvern.
-

Det var flere gode innlegg og tilbakemeldingene er positive. Enkelte mente at den burde settes opp en gang til for de som ikke var der. Uansett så legges presentasjonene ut her slik at andre kan ta del i budskapet.

Konferansen ble åpnet av ordføreren og deretter fulgt opp av faginnlegg om brannvernsamarbeid.
Her kan du laste ned foredragene:

Hvordan er det å være storebror og hjelpe lillebrødre?

Nils Ove Sollid – brannsjef i Tromsø, Karlsøy og Balsfjord

 

En brann- og redningstjeneste for vår tid

Rolf Søtorp – brannsjef i Salten brann

 

Hva kan IUA brukes til…

Geir Johan Hansen – leder IUA Helgeland

 

Samarbeid eller ikke - har det noen betydning for tilsynet?

Bård Pedersen – assisterende fylkesmann i Troms

 

Finn Mørch Andersen – seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet

 

Brann- og redningsvesenet - Et kommunalt ansvar og en tjeneste i endring

Hans Kr. Madsen – avdelingsleder for Beredskap, redning og nødalarmering (BRN) i DSB

 

Hvordan kan varslingstjenesten bidra til økt samarbeid?

Per Ole Sivertsen – leder av Polar brannbefalslag og leder av 110-sentralen i Tromsø.

 

Møteleder var Herman Kristoffersen