NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
SAFEHOTEL TIL NOVOTEL CITY I AMSTERDAM
Av Per Ole Sivertsen  
02.11.2012
 
I dag fikk vertshotellet til FEU-møtet overrakt beviset på at det nå er SafeHotel.
-

SafeHotel er et kvalitetsmerke som kan tildeles hvis hotellet tilfredsstiller visse krav. Kravene fremkommer ut i fra sjekklister som kan lastes ned fra nettsiden. Det anbefales at hotellet utfører en egensjekk før sjekken bestilles av en kontrollør. Egensjekken utføres elektronisk på nettsidene til SafeHotel på www.safehotel.org. Hvis hoteller mener de består egensjekken, er det ingen grunn til å la være å bestille sjekk av en kontrollør. Bestått sjekk fører til at hotellet blir tildelt utmerkelsen og kan da benytte den i markedsføringen av hotellet. Kvalitetsmerket er gyldig i tre år.

 

I tillegg tilbyr SafeHotel en opplærings-CD som alle ansatte kan gjennomgå når som helst.
 
Forhåpentligvis vil også hotellene i Norge komme etter da SafeHotel brer om seg i andre europeiske land. I Sverige har de et tilsvarende system som heter Brandskyddat Hotell.
 
NBLF gratulerer Novotel City i Amsterdam som siste tilskudd av hotell som har bevis på god brannsikkerhet.