NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND
 
NASJONALT REDNINGSFAGLIG RÅD
Av Nils Erik Haagenrud  
23.11.2012
 
NBLF er representert i rådet som ble opprettet i 2008. Rådet har fått egen hjemmeside hvor relevant informasjon blir lagt ut.
-

Nasjonalt Redningsfaglig Råd (NRR) har som mål å være et organ for å utvikle og styrke samhandlingen mellom sentrale aktører i den norske redningstjenesten.

Rådet skal være en naturlig møteplass for deltagerne til å drøfte aktuelle problemstillinger og utfordringer, samt gi innspill og andre redningsfaglige til bakemeldinger til Justis og beredskapsdepartementet.
 
Det gjennomføres i snitt to møter i året. referatene blir lagt ut på hjemmesiden.
 
Her er hjemmesiden til Nasjonalt Redningsfaglig Råd.